Hakkımızda

BİZ KİMİZ
Çocuk Diyarı Kreş ve Gündüz Bakımevi Anaokulu 2011 yılında, İlknur ve Altuğ YÖRÜKOĞLU tarafından, 0- 6 yaş çocuklarının eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Emekli Öğretim Üyesi olan kurucularımız  eğitim ve öğretim hizmet anlayışıyla başarıyı yakalamışlardır.
Çocuk; umudumuz, sevgimiz, yarınımız, geleceğimiz, her şeyimiz. Çocukların okul ortamında bedenen ve ruhen sağlıklı olmaları, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmek adına  gerekli donanım ve programlar özenle hazırlanmaktadır.

“Farkı Fark Edin.” sloganıyla Polatlı’ya Merhaba diyen ÇOCUK DİYARI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ 2011 yılında hizmete başlamıştır. Şehitlik Mah. Kızılcık Sokak No: 43 de, gürültüden uzak, huzurlu, ferah bir ortamda kurulmuştur.

Oyun alanı, beceri geliştirme salonları, sanatsal bakış açısı, düşünme ve üretme yetisi için hazırlanmış odalarıyla 3 katlı tripleks bir villa olup, 250 m2. Bahçesiyle çocuklar için hazırlanmış uygun bir ortamdır. Çocuk gelişim uzmanı rehberliğindeki eğitimiyle ÇOCUK DİYARI yarınların umudu olmaya aday bir okuldur.
Unutulan değerlerin, yaşamla yeniden can bulması misyonunu üstlenen ÇOCUK DİYARI KREŞ VE ANAOKULU: Sorumluluğunu bilen, kendine güvenen, girişimci bir ruhla, mütevazi bir anlayışla herkesi kucaklayan, sevgiyle huzur dolu yarınlara MERHABA diyor. Geçmişinden aldığı güven, kalite ve deneyimlerini geleceğe daha sağlam ve kalıcı adımlarla taşımanın gayretinde olan ÇOCUK DİYARI, geleceğin örnek neslinin inşasında üzerine düşen sorumlulukların bilincinde ve bir hizmet anlayışı içerisinde çalışmalarına devam etmektedir. ÇOCUK DİYARI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ; çocuklarımızın sosyal, duygusal, psikomotor ve en önemlisi zihinsel becerileri ve ahlaki yetilerinin gelişiminde büyük önem arz eden erken çocukluk döneminde eğlenerek öğrenebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri uygun ortam ve eğitim sistemi ile hizmet vermektedir.

AMACIMIZ
- Çocuklarımızın kapasitelerini, en güzel, en doğru eğitim sistemi ile besleyerek başarılı, ahlaklı, sağlıklı, kültürlü, Milliyetçi, Muahafazakar ve Atatürkçü örnek nesil yetiştirmek.
-Unutulan değerlerimizi yeniden yeşertmek.
– Çocuklarımıza Milli ve Manevi Değerlerimizi Kazandırmak.
-Zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini sağlamak,
- Çocuklarımıza okul hayatını sevdirmek,
-Kendilerini ifade edebilmelerine imkân sağlamak,
-Yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenmelerine fırsat vermek.
-Ülkemizin geleceğini inşa edecek sağlam kişilikli bireyler yetiştirmektir..
Hayatta önce doğruyu bilmek gerekir, Doğru bilinirse yanlış da bilinir. Ancak, önce yanlış bilinirse doğruya asla ulaşılamaz.
Farabi...

MİSYONUMUZ
Çocuk Diyarı Kreş ve Anaokulu’nun Misyonu;
Mutluluğu ve ruhsal gelişimi ön planda tutan, yeteneklerini geliştiren, anadilini etkin ve doğru kullanılan ve yabancı dillerin öğrenilmesinin gerekliliğine inanan, problem çözme tekniklerini bilen, kendini her ortamda rahatlıkla ifade edebilen, yardımsever sosyal sorumluluk sahibi, yaşadığı çevreye duyarlı ve uyumlu, içindeki değerleri ortaya çıkaran, çok yönlü ve tarafsız bakabilen, şahsiyetli lider nitelikli güzel ahlaklı başarılı insan yetiştirmektir…

Çocuk Diyarı Anaokulunda çocuklar yaparak yaşayarak elde ettikleri deneyimler, aile katılımları, ulusal ve uluslararası projelerle okulumuzun tüm koşullarından faydalanarak çocukların gelişimlerini en üst düzeye çıkartmayı hedeflemiştir.

Öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, yaşantı zenginliği ve farkındalık düzeyi yüksek,
paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, evrensel değerleri içselleştirebilen, doğayı koruyan bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ
Özel Çocuk Dünyası Anaokulunun Vizyonu;
Çocukların gelişim düzeylerini temel alarak çocuk merkezli, yeteneklerinin gelişmesini sağlayan, yaratıcı ve eleştirel düşünen, toplum bilinci ve sorumluluklarının farkında olan, kültürel değerlere önem veren,

Çocukların gelişim düzeylerini, ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, keşfetme isteğini ön plana çıkarak, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına verdiği önemle bilinen ve tercih edilen,
Çocukların kendilerini güvende ve mutlu hissedecekleri ortamlarda etkinliklerini ilgi alanlarına göre seçebilecek ortamlar hazırlayarak, onların oyun oluşturma, gözlemleme, uygulama ve kendi fikirlerini özgürce ifade etme ve öz disiplin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan,
Çocuğun öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlayan,
Çocuğun yeni bilgi edinme ve öğrendiği bilgileri pekiştirmesini sağlamak için meslek ve okul dışı gezilerine önem veren,
Çocukların Türk gelenek ve göreneklerini benimsemelerini sağlayan,
Tüm velilerin eğitsel etkinliklere katılımını sağlayarak, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesinde destek olan,
Personelin yüksek motivasyonla ve güler yüzle çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu özellikleri çocuklara ve velilere yansıttığı,
Ankara Polatlıda tüm anne ve babaların çocuklarını, gerek fiziksel koşullar gerekse kaliteli eğitimi açısından, okulumuza kaydettirmek için çaba sarf ettiği,
Çalışanlarının ve velilerinin bu okulda olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu,
Velileriyle ve personeliyle açık iletişim kurma felsefesini benimseyen,
Eğitim personelini desteklediği yaşam boyu öğrenme politikasıyla alanı ile ilgili seminerler sağlayarak sürekli gelişim gösteren bir okul olmaktır.
    
DEĞERLERİMİZ
– Ahlaki değerlere bağlılık
– Dürüstlük ve güvenirlirlik
– Paylaşımcılık
– Saygı ve sevgi
– Hoşgörü ve Nezaket
– Fedakârlık ve vefa
– Düşünen, üreten ve uygulayan
– Kendisiyle ve çevresiyle barışık,
– Mutlu ve pozitif düşünebilen,
– Özgüveni gelişmiş,
– Sosyal sorumluluk üstlenebilen,
– Hayal edebilen ve yaratıcı,
– Bilimsel düşünme ve akılcılık.
– Yeniliklere ve gelişimlere açıklık,
– Kişisel bakım ve temizlik,
– Sınıfta önyargısız fırsat eşitliği sunmak,
Bireyler olabilmeleri için her alanda onlara destek olmak.

MİSYONUMUZ
Mutluluğu ve ruhsal gelişimi ön planda tutan,
Yeteneklerini geliştiren,
Anadilini etkin ve doğru kullanılan ve yabancı dillerin öğrenilmesinin gerekliliğine inanan,
Problem çözme tekniklerini bilen,
Kendini her ortamda rahatlıkla ifade edebilen,
Yardım sever sosyal sorumluluk sahibi,
Yaşadığı çevreye duyarlı ve uyumlu,
İçindeki değerleri ortaya çıkaran,
Çok yönlü ve tarafsız bakabilen,
Şahsiyetli lider nitelikli güzel ahlaklı başarılı insan yetiştirmektir…

VİZYONUMUZ
Toplumun ihtiyacı olan ve takdir edilen şahsiyetli lider nitelikli güzel ahlaklı insanların yetiştirilmesinde yurt içinde ve yurt dışında köklü güvenilir ve en başarılı eğitim kurumu olmaktır.

DEĞERLERİMİZ    
– Ahlaki değerlere bağlılık
– Dürüstlük ve güvenilirlik
– Paylaşımcılık
– Saygı ve sevgi
– Hoşgörü ve Nezaket
– Fedakârlık ve vefa
– Düşünen, üreten ve uygulayan
– Kendisiyle ve çevresiyle barışık,
– Mutlu ve pozitif düşünebilen,
– Özgüveni gelişmiş,
– Sosyal sorumluluk üstlenebilen,
– Hayal edebilen ve yaratıcı,
Bireyler olabilmeleri için her alanda onlara destek olmak.

© 2017 Polatlı Çocuk Diyarı | Şehitlik Mahallesi Kızılcık Sokak No:43 Polatlı / ANKARA